centrum voor constructivisme en concrete kunst
centre pour le constructivisme et l'art concret
center for constructivism and concrete art
Zentrum für Konstruktivismus und der konkreten Kunstst

ocumentatiecentrum
    centre de documentation
   documentationszentrum

*
kunstenaars van het centrum
artistes du centre-

kunstler des Zentrum

onze volgende activiteiten
nieuwjaarsreceptie 
zaterdag 13 & zondag 14 januari 2024 van vanaf 14.00 uUR

 

VERWACHT  voor 2024

gilbert decock zondag 2 juni tot zondag 28 juli

dave donné zondag 27 oktober tot zondag 15 december

 

 

 

NEDERLANDS

FRANCAIS

ENGLISH

DEUTSCH

 

 

contact: info@denheeck.be                                                                                                                                                        Privacy
Louis De Baerdemaekerstraat 54                                                                                                                                                                                                            (AVG/GDPR)
B 2880  BORNEM - HINGENE
+ 32 3 889 57 05
+ 32 477 67 51 56
+ 32 473 96 36 31

 

Wenst u uitnodigingen te ontvangen - Vous souhaitez recevoir des invitations - You wish to receive invitations - Sie möchten Einladungen erhalten.
U wenst geschrap te worden – Vous souhaitez être supprimé – You wish to be deleted -  SieMöchte gelöscht werden.

MAIL YOUR PREFERENCES TO: info@denheeck.be