centrum voor constructivisme en concrete kunst
centre pour le constructivisme et l'art concret
center for constructivism and concrete art
Zentrum für Konstruktivismus und der konkreten Kunst

     documentatiecentrum
kunstenaars van het centrum

HOLLAND FESTIVAL
De tentoonstellingen Piet van Zon, Yahya Youssef en Roland de Jong Orlando

Wordt verlengd tot na de zomer
+
The exhibitions Piet van Zon, Yahya Youssef and Roland de Jong Orlando

will be extended beyond the summer

phone (+32 3 889 57 05 / + 32 473 96 36 31) or by email info@denheeck.be

 NEDERLANDS

  FRANCAIS

ENGLISH

DEUTSCH

contact: info@denheeck.be                                                                                                                                                        Privacy
Louis De Baerdemaekerstraat 52-58                                                                                                                                                                                                                  (AVG/GDPR)
B 2880  BORNEM - HINGENE
+ 32 3 889 57 05
+ 32 477 67 51 56
+ 32 473 96 36 31

 

Wenst u uitnodigingen te ontvangen - Vous souhaitez recevoir des invitations - You wish to receive invitations - Sie möchten Einladungen erhalten.
U wenst geschrap te worden – Vous souhaitez être supprimé – You wish to be deleted -  SieMöchte gelöscht werden.

MAIL YOUR PREFERENCES TO: info@denheeck.be