centrum voor constructivisme en concrete kunst
centre pour le constructivisme et l'art concret
center for constructivism and concrete art
Zentrum für Konstruktivismus und der konkreten Kunstst

documentatiecentrum
   
centre de documentation
   documentationszentrumkunstenaars van het centrum
artistes du centre

kunstler des ZentrumV

van zondag 29 oktober tot zondag 17 december 2023
Dirk Verhaegen
“Neatly Disturbed”
Ingeleid door Lucas Schaus
“een jonge kijk op + 50 jaar artistiek praktijk”

Dirk Verhaegen (°1950) maakt artistiek werk met logische, wiskundige systemen. Hij exposeerde veelvuldig met geestverwanten in een internationale context.  Neatly disturbed - keurig verstoord - kan het omvangrijke en gevarieerde oeuvre van Verhaegen samenvatten. Het is tevens de titel van een reeks recente doeken en aquarellen. Diagonalen van regelmatige veelhoeken vormen een repertoire dat met wiskundige nauwkeurigheid ontregeld wordt: er ontstaat geprogrammeerde asymmetrie, leegte, verplaatsing. Ook de kleur is innig verbonden met de systematiek: verbinding van heldere, verzadigde kleuren resulteert in subtiele mengkleuren. Er ontstaat een ijl, kleurig lijnenspel dat niet alleen mathematisch exact is maar dat ook uitnodigt tot poëtisch beschouwen. Veelhoeken en hun diagonalen zijn reeds van de vroege jaren '70 op allerlei manieren aanwezig in Verhaegens schilderijen, tekeningen, computerwerken en installaties. In de huidige tentoonstelling confronteert hij recente met oude werken wat leidt tot verrassende inzichten.
Lucas Schaus
    

 

      NEDERLANDS

FRANCAIS

ENGLISH

DEUTSCH

 

 

contact: info@denheeck.be                                                                                                                                                        Privacy
Louis De Baerdemaekerstraat 54                                                                                                                                                                                                            (AVG/GDPR)
B 2880  BORNEM - HINGENE
+ 32 3 889 57 05
+ 32 477 67 51 56
+ 32 473 96 36 31

 

Wenst u uitnodigingen te ontvangen - Vous souhaitez recevoir des invitations - You wish to receive invitations - Sie möchten Einladungen erhalten.
U wenst geschrap te worden – Vous souhaitez être supprimé – You wish to be deleted -  SieMöchte gelöscht werden.

MAIL YOUR PREFERENCES TO: info@denheeck.be