Centrum voor constructivisme en concrete kunst
centre pour le constructivisme et l'art concret
center for constructivism and concrete art
Konstruktivismus und Konkrete Kunst Zentrum

                                               contact     documentatiecentrum                                      

       kunstenaars van het centrum 

 

van zondag 30 oktober tot en met zondag 15 januari 2023

Work on paper 1962-2022

Albert Rubens

                       
Centrum voor constructivisme en concrete kunst
centre pour le constructivisme et l'art concret
center for constructivism and concrete art
Konstruktivismus und Konkrete Kunst Zentrum

                                               contact     documentatiecentrum                                      

       kunstenaars van het centrum 

 

van zondag 30 oktober tot en met zondag 15 januari 2023

Work on paper 1962-2022

Albert Rubens

De tentoonstelling toont hoe het werk van Albert Rubens geometrisch concreet uitgevoerd in zwart wit en met wiskundige grondslag de basis is van een eigen richting die hem oneindig veel mogelijkheden geeft. Alle andere vlaggen en ‘ismen’ dekken de lading niet. Rubens vertrok op een plat vlak en evolueerde naar de kubus als basis. Alle werken worden vooraf in studieboeken ontworpen.

Rubens werk straalt orde en dynamiek uit. Het seriële aspect van zijn oeuvre en het denkwerk dat daaraan voorafgaat doen Rubens streven aanleunen bij de conceptuele kunst. 

<<<