Centrum voor constructivisme en concrete kunst
centre pour le constructivisme et l'art concret
center for constructivism and concrete art
Konstruktivismus und Konkrete Kunst Zentrum

                                               contact     documentatiecentrum                                      

       kunstenaars van het centrum 

AANDACHT

Covid-19 Vernissage Holland Festival

Vanaf zondag 14 februari is het hollandfestival zonder reservatie vrij te bezoeken. Gezien de Covid-19 maatregelen is er geen vernissage. De teksten van de sprekers zijn wel vrij verkrijgbaar. We kunnen wel tegelijk 8 personen ontvangen en er is handgel voorzien. Dit kan alle weekenden van 14.00 tot 18.00 uur tot en met 11 april 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piet van Zon

         

                                                                                        40 x 40 (dia 56.5) cm 2020                     65 x 65 cm  1987                              65 x 65 cm   1997                       30 x 30 cm  1998                                14 x 14 cm   1992    

            acryl paneel    foto's Piet Van Zon

De toeschouwer maakt als het ware het werk dat door de kunstenaar als beeld in de ruimte is neergezet. Dit is de grens tussen de wereld van het beeld en dat van de kijker. Piet van Zon tracht deze uitgevonden realiteit te maken door een spel van bouwelementen: de kleurkeuze, puur of gemengd plus op wiskundige basis gedefinieerde verhoudingen. Door een gelaagde structuur in de ruimte, horizontale en verticale elementen, soms diagonaal geplaatst ontstaat diepte en  continuÔteit. Bij Piet van Zon dus geen grilligheden of toevallige voorkeuren. Wel wetmatige ordening van de vorm, van getalsverhoudingen, in sommige gevallen volgens de wetmatigheid van Fibonacci maar altijd volgens de beginselen van het zien. Piet wil vorm en kleur doen Ďklinkení in beelden die slechts beschouwing behoeven om begrepen te worden..

      Yahya Youssef

           

acryl op doek  60 x 60 cm -  foto's Den Heeck

De grenzen van het evenwicht
(neo-compositaire kunst)

Tijdens zijn jeugd waren ornamenten voor bouwwerven zijn inspiratiebron. Tot 1964 werkte hij figuratief, maar vond er geen oplossing in voor zijn noden. Yahya wil ingrijpen in de wiskundige wetmatigheden. Op-art en Hard Edge lieten in de late jaren zestig bij hem het meeste sporen na. Hij vond hierin de mogelijkheid om aan meetkundige gegevens zo vorm te geven dat men gerust kon zeggen dat ze in strijd waren met de wiskundige waarheden. Yahya wordt soms de anarchist van de wiskunde genoemd. Hij tracht in zijn werk voortdurend de wetmatigheden te ondergraven door elke zekerheid op losse schroeven te zetten. Hij doet dit door het op een bepaalde manier ordenen van kleine vierkanten en creŽert hiermee een illusie van ruimte in het platte vlak. Youssef suggereert diepte en hij plaatst daarbij grijs tegenover wit, zodat wit een kleur wordt. Hij put inspiratie uit de Nederlands en Duitse abstracten en constructivisten maar ontwikkelt een geheel eigen vormentaal. Verder speel ook het toeval een grote rol in zijn werk. 

Roland de Jong Orlando

                                       

                                          'surrender - 2007  210x150x55 cm                             'on the waterfront'  2020                'Fibonacci swings' - 2008                      'tidal rhythm' 2014 - 43x 132 35 cm
                                                                                                                                                                                                     74x184x51 cm

 

Roland de Jong Orlando heeft een fascinatie voor systemen, patronen en regels. Hij beweegt zich in het creatieve gebied tussen wiskunde en esthetiek. Zijn sculpturen, meestal in Cortenstaal zijn opgebouwd uit modules die hij volgens een bepaald plan produceert door bijvoorbeeld het systematisch veranderen van de zaaghoek. Het rangschikken van de modules gebeurt geordend volgen wiskundige reeksen zoals Fibonacci of louter spelenderwijs. Het geheel wordt zo meer dan de som van de delen. Er is nooit een verwijzing naar de werkelijkheid. De synergie tussen licht en beeld creŽert ruimte door de kleurschakeringen op het materiaal. 

<<<