Centrum voor constructivisme en concrete kunst
centre pour le constructivisme et l'art concret
center for constructivism and concrete art
Konstruktivismus und Konkrete Kunst Zentrum

                                                   contact          links    documentatiecentrum                                      

       tentoonstellingsprogramma    

 kunstenaars van het centrum 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jacques Weyer
(12/2/2017 - 7/5/2017)

                         

            


                                                                                                                                                                                          foto's: Den Heeck

Wat de vorm betreft behoort het werk van Jacques Weyer tot de geometrische abstractie of het constructivisme. In zijn vroegere periode worden de schilderijen gekenmerkt door eenvoudige vormen, een spel van lijnen en vlakken, waar kleurige elementen contrasteren met een witte of donkere achtergrond. Door de horizontale lijnen krijgt men een indruk van rust en muzikaliteit. De meer recente werken zijn complexer van vorm, diagonalen geven hier een dynamische kracht in de verdeling van het oppervlak. Jacques Weyer houdt niet dogmatisch vast aan het gebruik van een minimaal aantal primaire kleuren zoals geel, blauw en rood, karakteristiek voor de eerste periode van het constructivisme.
Qua techniek worden de meeste thema’s eerst uitgewerkt met talrijke schetsen in gouache op papier. De latere uitvoering gebeurt met acrylverf op papier, karton of doek, zonder tussenkomst van tape, om het natuurlijk tracé van de hand te behouden.

Jacques Weyer’ s persoonlijke keuze van schakeringen met een poëtische en lyrische inslag getuigen van een zeer eigen stijl.

<<<<

      contact: info@denheeck.be