Piet Van Zon
 

Piet Van Zon  legt zich sinds 1981 toe op het construeren van kleurencomposities op het platte vlak. Al dan niet diagonaal geplaatste combinaties van horizontale en verticale vlakken vormen een evenwicht. In zijn kleuren volgt Piet Van Zon een streng schema. Zijn werk krijgt zijn sterke mentale kracht door de strikte regels waarmee hij  in zijn ruitvormige composities kleur en vorm opbouwt gebruikmakend van de getallenreeks van de middeleeuwse mathematicus Fibonacci,  een oplopende getallenreeks waarin ieder volgend getal de som is van de twee voorafgaande cijfers. Piet Van Zon creŽert in zijn werk een realiteit met zuiver gedefinieerde bouwstenen van vorm en kleur die het platte vlak op een gestructureerde wijze verdelen. Piet is ook medeoprichter van "Archive 90", een internationaal archief voor concrete en constructivistische kunst. (nathan cohen)

                 

   
tektoniek
40 x 40 cm (diameter 56.5 cm)

>>>

naar de lopende tentoonstelling:
<<<