centrum voor constructivisme en concrete kunst
centre pour le constructivisme et l'art concret
center for constructivism and concrete art

Het Centrum schept door haar pittoreske ligging, dicht bij de Schelde en te midden van een groene omgeving, een aparte sfeer van intimiteit.
De galerie toont uitsluitend werk van constructivisten, zij organiseert een drietal tentoonstellingen per jaar en werkt internationaal. De lage frequentie eist een zeer strenge selectie en staat borg voor een hoogstaande kwaliteit. Beelden op de binnenkoer en in de tuin van de galerie. De kunsthandel van het centrum brengt in een van de galerie gescheiden ruimte ouder werk van gekende constructivisten

Le centre crée par sa situation pittoresque, à proximité de l'Escaut et entouré d'espaces verts, une atmosphère d'intimité. La galerie ne montre que des oeuvres constructivistes, le centre organise trois expositions par an et travaille au niveau international. La faible fréquence nécessite une sélection très stricte et garantit une haute qualité.
Sculptures sur la cour et le jardin de la galerie. Le marché de l'art du centre, dans une pièce séparée de la galerie montre des oeuvres moins recents d'artistes constructivistes

The center creates through its picturesque location, close to the Scheldt and surrounded by green areas, an atmosphere of intimacy. The gallery shows only work by constructivists, it organizes three exhibitions a year and works internationally. The low frequency requires a very strict selection and guarantees a high quality. Sculptures on the courtyard and garden of the gallery.
he art market of the center shows, in a separate room of the earlier work of known constructivists.

 

                                                                      

Open:  -----  za. - zo  sa.- di. - Sat. - Sun.  14.00 - 19.00 h  + na telefonische afspraak/sur rendez-vous/by appointment -------

Louis De Baerdemaekerstraat 52-54    -    B2880 Hingene - Bornem 

+32 3 889 57 05
info@denheeck.be

"Ondernemingsnummer":   BE 0634 551 729


PLAN Hingene  (detail)
PLAN Bornem

 

<HOME
 

 

Heeft u vragen, verzoeken of wenst u op de hoogte te worden gehouden van de nieuwe tentoonstellingen, dan kan u steeds onze galerie bezoeken (tijdens de openingsuren of op afspraak), ons bellen of een