MARIA DUKERS
 

Het in de ruimte brengen van lichtHet vatten van licht in de ruimte

Aanvankelijk schilderde Maria Dukers met acrylverf op vlakglas, maar ze evolueerde snel naar  driedimensionale wandsculpturen in glas en plexiglas. Haar werk is sterk sculpturaal. Maria zoekt naar evenwicht, soberheid en het uitpuren van een geometrische vormentaal die schatplichtig is aan de idealen van het neoplasticisme van de jaren 1922-23 en de Nederlandse kunstbeweging De Stijl. Dukers’ werk is doorzichtig en integreert een diepte waardoor de lichtinval voor verrassende  effecten en reliëfs zorgt. Het essentiële ligt in de lichtvibratie in de ruimte, door de achter elkaar geplaatste platen mengt het licht de kleuren. Om het met haar eigen woorden te zeggen: ‘het in de ruimte brengen van het licht’, ‘het vatten van het licht in de ruimte’. Grijze en witte vlakken geven het licht de volle vrijheid, soms contrasteert rood met de zachtheid van deze tonen. Afhankelijk van de hoek van waaruit het wordt benaderd toont haar werk, door het spel van lijnen en lagen, meerdere perspectieven. Het werk oogt sober, bijna minimalistisch. Maria slaagt erin om enkel het essentiële te behouden. 

Maria Dukers peints initialement sur du verre plat, mais rapidement elle évolue vers des sculptures murales tridimensionnelles en verre et en plexiglass. Ces œuvres sont fortement sculptural. Maria recherche l'équilibre, l'austérité et la purification d'un idiome géométrique qui est redevable aux idéaux néoplasiques des années 1922-1923 et au mouvement artistique Néerlandais De Stijl. Le travail de Dukers est transparent, a une profondeur à travers la lumière crée des effets surprenants. L'essentiel réside dans la vibration de la lumière dans l'espace. La lumière mélange les couleurs à travers les plaques placées les unes derrière les autres. Pour le dire avec ses propres mots: ‘la mise en espace de la lumière’, ‘capter la lumière’. Les surfaces grises et blanches donnent à la lumière une liberté totale; parfois du rouge contraste avec la douceur de ces tons. Selon l'angle à partir duquel l'œuvre est abordée, son travail montre de multiples perspectives. Les sculptures murales ressemble sobre, presque minimaliste. Maria parvient à ne retenir que l'essentiel.

Initially, Maria Dukers painted on flat glass, but quickly her works evolved into three-dimensional wall sculptures in glass and plexiglass. Her work is strongly sculptural. Maria is looking for balance, austerity and the purification of a geometric idiom that is indebted to the ideals of the neoplasticism of the years 1922-23 and the Dutch art movement De Stijl. Dukers' work is transparent, with his depth the light creates surprising effects and reliefs. The essential lies in the light vibration in the space; the light mixes the colors through the plates placed one behind the other. To say it with her own words: 'Bringing light into space', 'Grasping light in space'. Gray and white surfaces give the light full freedom, sometimes red contrasts with the softness of these tones. Depending on the angle from which the work is approached, the play of lines and layers are showing multiple perspectives. The work looks sober, almost minimalist. Maria manages to retain only the essential.

Maria Dukers arbeitete anfangs mit Acrylfarbe auf Flachglas, Schnell entwickelte sich jedoch dreidimensionalen Wandskulpturen aus Glas und Plexiglas. Diese Arbeit ist stark skulptural. Maria sucht nach Balance, Strenge und der Verdeutlichung einer geometrischen Sprache die den Idealen des Neoplastizismus der Jahre 1922-23 und der holländischen Kunstbewegung De Stijl verpflichtet ist. Dukers Arbeit ist transparent, integriert Tiefe und der Lichteinfall erzeugt überraschende Effekte und Reliefs. Das Wesentliche liegt in der Lichtschwingung im Raum; das Licht mischt die Farben durch die hintereinander liegenden Flachen. Um es mit ihren eigenen Worten zu sagen: "Bring Licht in den Raum", "Licht im Raum erfassen". Graue und weiße Oberflächen geben dem Licht volle Freiheit; manchmal kontrastiert rot mit der Weichheit dieser Töne. Je nach dem Winkel aus dem sie sich nähert, enthüllt ihre Arbeit mit dem Spiel von Linien und Schichten mehrere Perspektiven.  Die Arbeit sieht nüchtern aus, fast minimalistisch. Maria schafft es, nur das Wesentliche zu bewahren. 'MOV' 2010 wandsculptuur  38x43x4.5 cm

   plexigas en PVC tape 

 
'ZT wandsculptuur' 2015 50x50x1.5 cm

plexigas en PVC tape

     

 'ZT wandsculptuur'  2017    40x48x6 cm

plexigas en PVC tape 

                                                                      

                                    
                                         acrylinkt op papier

<<<