Gilbert Decock

Gilbert Decock exposeerde over gans Europa en is vertegenwoordigd in meer dan 40 openbare verzamelingen. Hij is een van de meest uitgesproken verdedigers van de zuivere abstractie. Zijn werk sluit aan bij de strekking die gedragen is door de volkomen concreetheid. Gilbert Decock speelt het geometrische karakter van de cirkel en het vierkant tegenover elkaar uit in een dans van harmonie en orde. Dankzij zijn uitzonderlijk talent putte hij uit deze minimale vormen een enorme veelheid aan variaties. Decock gebruikt de tonale diepte van zwart, bruin en grijs; later kwam ook rood. De middelpunten van de cirkel en het vierkant vallen meestal samen. Deze superpositie vraagt een aparte lezing. Door middel van overlappingen en oversnijdingen wordt de associatie met een meerdimensionale ruimte opgewekt. Het werk van Gilbert Decock straalt rust en sereniteit uit. Vanaf 1990 worden de composities speelser, losser waarin weglatingen, kantelingen en lijnonderbrekingen belangrijk worden. Decock’ s oeuvre bestaat uit schilderijen, gouaches, zeefdrukken, beelden, reliëfs en juwelen.

 Gilbert Decock a exposé partout en Europe et est représenté dans plus de 40 collections publiques. Il est l’un des plus ardent défenseurs de l’abstraction pure. Son travail suit les règles conformes à la portée du parfaitement concret. Gilbert Decock met face à face le caractère géométrique du cercle et du carré et les place en ordre  avec harmonie. C’est grâce à son talent exceptionnel, qu'il a pu réaliser une multitude de variantes avec ce minimum d’éléments. Decock exploit la profondeur tonale des couleurs, principalement le noir, le brun, le gris; plus tard également le rouge. La plupart du temps, les points centraux du cercle et du carré correspondent. Cette superposition exige une lecture adaptée et spéciale. Avec des chevauchements et des intersections, Decock crée l’illusion d’un espace multidimensionnel. Le travail de Gilbert Decock respire le calme et la sérénité. Depuis 1990 les compositions deviennent plus souples, plus ludiques  en jouant avec des omissions, des inclinaisons et des sauts de ligne.
L’œuvre de Decock comporte des peintures, des gouaches, des sérigraphies, des sculptures, des reliefs et des bijoux.

 Gilbert Decock had exhibitions all over Europe and has been represented in more than 40 public collections. He is one of the most outspoken defenders of the pure hard abstraction. His work is in line with the scope of the perfect concreteness. Gilbert Decock plays off the geometric character of the circle against the square in a dance of harmony and complete order. Thanks to his exceptional talent he is able to draw a vast multitude of variations based on a minimal amount of figures. Decock uses the tonal depth of black, brown and grey color and later also red. The center points of a circle and a square usually fall together. This superposition requires a specific reading from the observer. Overlaps and cuttings put Decock’s works in an association with a multidimensional space. Gilbert Decock’s work is full of peace and serenity. After 1990 his compositions became looser and more playful, in which omissions, tilts and line breaks became more important. Decock’s works consist of paintings, gouaches, silk-screen prints, sculptures, reliefs and jewelry.

 Gilbert Decock hat in ganz Europa ausgestellt und ist in mehr als 40 öffentlichen Sammlungen anwesend. Er ist einer der schärfsten Verteidiger der reinen schweren Abstraktion. Seine Arbeit stimmt ganz überein mit der entsprechenden perfekten Konkretheit. Gilbert Decock spielt den geometrischen Charakter der Kreis und das Quadrat gegen einander aus in einem Tanz von Harmonie und Ordnung. Dank seinem außergewöhnlichen Talent ist er im Stande eine Vielzahl von Variationen zu machen mit einem Minimum von Formen. Decock nutzt die klangliche Tiefe von schwarzer, brauner und grauer; später auch von roter Farbe. Die Mittelpunkte der Kreis und das Quadrat fallen in der Regel zusammen. Diese Superposition erfordert eine separate Lesung. Mit der Hilfe von Überlappungen und Durchschnitten entsteht ein Zusammenhang mit einem multidimensionalen Raum. Gilbert Decocks Arbeit strahlt Ruhe und Gelassenheit aus. Ab 1990 sind die Zusammensetzungen mehr spielerisch und lockerer, wo Auslassungen, Unterlassungen und Linienunterbrechungen wichtig sind. Gilbert Decock Arbeit besteht aus Gemälden, Gouachen, Siebdrucken, Skulpturen, Reliefs und Schmuck.


 

        

 gouache  1984  26.5 x 20 cm

   

  
gouache 1979 70 x 70 cm

 

GOUACHE  ZT 1986 48 x 48 cm

GOUACHE  ZT 1989 48 x 48 cm

         <<<<