Eef De Graaf

Eef de Graaf (NL 1939) beschouwt zichzelf als een constructivist van de tweede generatie. Hij werkt met lijnen, geometrische vormen, zwart, wit en de primaire kleuren. Hij maakt zo werken die een grote eenvoud, zuiverheid en harmonie uitstralen; een balans tussen gevoel en verstand. Consequent zijn eigen weg zoekend’, los van allerlei populaire trends. Aanvankelijk monochroom en in het platte vlak werkend’ is zijn werk gaandeweg kleurrijker en volledig ruimtelijk geworden.

 

Eef de Graaf (NL 1939) sees himself as an artist of the second generation constructivists. He works with lines, geometric shapes, black, white, and the primary colors. He makes works that exude a great simplicity, purity and harmony; a balance between emotion and reason. After graduating from the Academy of Fine Arts in Amersfoort in 1973, Eef de Graaf works as a visual artist. Its own way seeking ', apart from popular trends. Initially monochrome and in a flat surface, his work became more colorful and spatial.

Eef de Graaf (NL 1939) betrachtet sich selbst als Künstler der zweiten Generation Konstruktivisten. Er arbeitet mit Linien, geometrische Formen, schwarz, weiss, und die Primärfarben. Er macht auf diese Art und Weise Arbeiten die eine grosse Einfachheit, Reinheit und Harmonie ausstrahlen; ein Gleichgewicht zwischen Gefühl und Verstand. Seit seiner Ausbildung an der Academie voor Beeldende Vormgeving in Amersfoort im Jahre 1973 arbeitet Eef de Graaf als bildender Künstler. Konsequent seinen eigenen Weg suchend, unabhängig von allen populären Trends. Zunächst einfarbig und in flachen Ebene arbeitend sind seine Arbeiten nach und nach farbiger und komplett räumlich geworden.        

(tekst naar BOS FIN

          momenteel geen werken in voorraad

 

<<<